Sjekk din kommune

Den 15. august publiserte Kommunal Rapport sin rangering av landets kommuner. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 116 sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Barometeret gir mulighet for å stille spørsmål, og ikke minst la de mindre gode lære av de beste. Det er mulig å lage en konsentrert oversikt med få indikatorer som gir et bilde av hvordan kommunen ligger an.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. I tillegg har Kommunal rapport hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder. Barometeret publiseres i år for fjerde gang.

Lag dine egne tabeller

Utviklingsredaktør, Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport svarer så godt han kan på spørsmål fra dere på e-post: ole.petter@kommunal-rapport.no

Vedlagt er sluttabellen og plassering innen de fem viktigste sektorene. Bruk gjerne dette som grunnlag for egne artikler. Se tabell som pdf