– Derfor flytta vi til Kvinnherad

Nyleg omtalte Grenda ein rapport frå Telemarksforsking som oppsiktsvekkjande konkluderte med at kultur ikkje har betyding for kvifor folk busett seg rundt om i norske kommunar. Det gjorde avisa nysgjerrig på kva som faktisk får folk til å flytta til Kvinnherad; folk som ikkje er frå kommunen i utgangspunktet, og ikkje har partnar som er frå kommunen. I tillegg ville avisa gjerne finne ut kva som har gjort at dei har blitt buande. God og interessant sak laga av journalist Elisabeth Berg Hass


Sjå vedlegg