Slik bruker Kvinnheradpolitikarane sosiale medium

Kvinnheringen gir lesarane sine ei god oversikt over kven av politikarane og partia som brukar sosiale medium.


Ordførar Synnøve Solbakken meiner at det viktigaste framleis er personleg handhelsing, medan ungdomspolitikar Peder Sjo Slettebø slår fast at aviser framleis er viktigaste plassen å nå fram, sjølv om han er aktiv både på Twitter og på Facebook.
Les heile saka som vedlegg

Les også: Sosiale medier som politisk verktøy – ny rapport om ungdommens politiske bruk av sosiale medier