Dagens biletquiz

Klarar du denne er du rimeleg god. Ok, nokre stikkord. Rikskjend vossing, men dei er det jo mange av. Mest kjend for å ha akkomangert Saft, trur eg. Han var eit levande vesen, men ikkje no lenger…