Ukas bilete: Stormen Dagmar

Dette billetet pryda førstesida til Haramsnytt den 30. desember. Fotograf er journalist Hjørdis Kristine Skaar.