Ukas bilete i LLA

Er henta frå Hordaland si framside tysdag 03. september. Eit bilete til å bli glad av, og godt samspel mellom dei to ulike hovudsakene på framsida. Fotograf er journalist Brynhild Sigbjørnsdotter Steine.

Sjå pdf-som vedlegg