Skoleendringer betyr sentralisering

Kanalen har sett nærmere på argumentasjonen bak forslaget om skolenedleggelser i rapporten «Skoletilbudet 2020». Den lokale Lunde videregående skole er blant skolene som foreslås nedlagt, derfor har Kanalen fulgt saken tett fra dag én.

Arbeidsgruppa bak rapporten hevder at forholdet mellom skoleplassene i byene og i distriktene skal forbli som i dag, og at de foreslåtte endringene ikke betyr økt sentralisering av skoletilbudet. Kanalen har tvert imot funnet ut at forslaget betyr massiv sentralisering mot byene i Grenland og Notodden, og at flere ungdommer må pendle og flytte på hybel. I denne saken forklarer de hvorfor.