Innvandring bergar folkeveksten i Kvinnherad

Saka “Litt polsk” i Kvinnheringen den 28. juni gir lesarane ei oversikt over kor mange utanlandske statsborgarar som bur i kommunen. “Utan innvandrarane hadde Kvinnherad hatt solid tilbakegang i folketalet. Av 13.305 innbyggjarar, har 703 utanlandsk statsborgarskap. 176 av desse er frå Polen.”

Du kan lesa saka som pdf-vedlegg
Sjå og: Start en spennende serie