Vesteraalens Avis analyserer valglistene

Flest menn eller kvinner på listene, hvordan er det med aldersfordelingen, hvor mange har utenlandsk bakgrunn, hvor i kommunen bor listekandidatene, og hvor mange av de politiske partiene er på Facebook? Vesteraalens Avis gir leserne sine mange gode fakta om listene til årets kommunevalg.