Bruk av kart og bilete

Denne saka stod på trykk i avisa Sunnhordland den 30. desember, og fortener merksemd.

Ein vellukka miks av farge og svart/kvitt bilete, saman med kart og akkurat passe med tekst har gjort saka lesarvenleg og fin. Det er nyhetsredaktør Kjetil Østrem som har laga saka.