8 av 25 har registrert verva sine

Fjordingen har sjekket hvor mange av kommunestyremedlemmene i Stryn som har registrert seg i Styrevervregisteret til KS.

24. februar 2009 vedtok Stryn kommunestyre med 23 mot 2 røyster å imøtekome oppfordringa frå KS der dei ber politikarar og tilsette registrere sine styreverv. Då Fjordingen sjekka 17. august 2012, hadde 8 av 25 faste kommunestyremedlemmer lagt inn sine data, skriv Fjordingen.

Det skal vanligvis mye til før en politiker er inhabil i en sak, selv om vi iblant får motsatt inntrykk i rikspressen. Les habilitetskravene i forvaltningsloven;.

Styreverv er blant de få tilfellene som kan gi inhabilitet. En lett tilgjengelig oversikt over styreverv og økonomiske interesser kan derfor bidra til økt tillit til våre folkevalgte.

KS har etablert Styrevervregisteret for å bidra til åpenhet om roller og interesser i kommunesektoren. Målet er å legge til rette for allmenhetens innsyn i hvilke roller og interesser beslutningstakerne kan ha. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret. Det er videre også frivillig for politikerne og de ansatte om de ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert.