Når snakket du sist med «råneren»?

Når vi intervjuer unge og har fokus på at flere unge skal stå på valglistene og bruke stemmeretten sin, hvilke ungdommer er det vi gir spalteplass? Tips: få også tak i “råneren”!

Neste gang du bruker unge som kilder, eller kikker etter unge på valglistene, tenk gjennom hvilke ungdomsgrupper de representerer. Tips: Prøv å også få tak i den ikke-organiserte ungdommen. Se oppslaget “– Vi trenger et sted å være” i Lierposten, av Benedikte Hjellum Håkonsen. Location: Liergrillen i Lierbyen.