Når kan barn gjøre hva?

Barneombudet har satt sammen alle rettighetene barn har i forhold til hvor gamle de er. Dette kan det lages spennende ungstoff av i lokalavisene.


Er barn i din kommune klar over hvilke rettigheter de har i forhold til alder? Oppsøk skoler, fritidsklubber, den lokale bensinstasjonen m.m og spør de unge. Husk å billedlegge saken skikkelig, ved å ta gode illustrasjonsbilder til de ulike rettighetene. Dette vil barna garantert like å stille opp på, og hele skolen vil lese avisa når dette kommer på trykk.
Lag gjerne en enkét også, der du spør foreldre/politikere om hva de vet om barns rettigheter.
Se hele rettighetsplakaten på barneombudet.no

Ekstra tips: danske Politiken har brukt utdrag fra Barnekonvensjonen som notiser på sine debattsider:

Du finner barnekonvensjonen her