Når detaljane tel

Det nærmar seg mai, så om de skal kle dykk opp… her er guiden.