Åpenhetsindeksen for kommunene er lansert

Hvilken kommune er Norges åpneste? Under Åpenhetstinget i går ble Åpenhetsindeksen presentert. Sjekk hvordan din kommune ligger an i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalgs rapport. Se også opptak fra hele Åpenhetstinget i går, den 28. sept.


De to mest åpne kommunene i Norge (17 av 18 mulige poeng) er Porsgrunn og Kongsvinger.
Frogn, Bærum, Hole, Forsand, Gloppen, Sykkylven, Bjugn, Steinkjer og Grong ble kategorisert som Åpne kommuner (15 poeng). 25 kommuner kom under tittelen svært lukkede kommuner (tre poeng), Marnardal, Dønna, Rødøy og Beiarn, fikk tittelen ekstremt lukkede kommuner (to poeng), mens
Gildeskål fikk tittelen Forseglet kommune (ett poeng).

Blant de kommunene med dårligst poengsum er det ni som er utgiversted for avis. Blant de 55 kommunene med best poengsum er det 38 som er utgiversted for avis.

Alt om Åpenhetsindeksen
Alt fra Åpenhetstinget
Flere saker om åpenhet under tagen offentlighetsloven

Sak fra Kommunal Rapport om Åpenhetsindeksen