Forlangte åpenhet og fikk det

En kommentar var opptakten til flere artikler i Åmliavisa om manglende åpenhet omkring kommunens budsjettprosess. Rådmannen skilte mellom såkalte arbeidsmøter og vanlige politiske møter. Arbeidsmøtene ble ikke annonsert og var uten referater, mens de ordinære politiske sakene ble annonsert. I kommentaren skriver journalisten om at årets viktigste sak i politikken – budsjettet – i realiteten er ferdig diskutert før allmennheten får innsyn.

Dette satte i gang en debatt som til syvende og sist førte til at kommunen skal slutte med arbeidsmøter. – Det er ikke nødvendigvis av vond vilje at sånt skjer i små kommuner, det kan også være uvitenhet om regelverket i både admininstrasjonen og hos de folkevalgte. Feil er det uansett, sier redaktør Esben Eskelund i ÅmliAvisa.

30. januar hadde avisa et oppslag med følgende talende ingress: «Alle møter i Åmli formannskap skal heretter kunngjøres på vanlig måte, slik at innbyggerne kan få anledning til å følge diskusjonen.»

Lokalavisa fikk løst et problem og åpnet kommunen, men Åmli er nok ikke eneste kommune dette skjer i.