Gratis-annonser

Våganavisa har siden starten i 2006 gitt lag og foreninger gratis annonsering. Vi gjør dette i stedet for å ha sponsoravtaler med to-tre foreninger, som oftest er jo dette relativt ressurssterke idrettslag. Inntektsgivende/kommersielle arrangementer tar vi som regel betalt for, mens møter, innkalling til dugnad og annonsering av treningstider er gratis.
Dette gir oss mye goodwill og god kontakt med de som driver frivilig arbeid, og vi slipper mye administrasjon for små beløp. Inntektstapet for vår avis er rundt 20.000 i året, men vi sparer mye arbeid, administrasjon og utgifter til porto og papir.
Et viktig punkt er at vi også bytter til oss stoff med gratisannonsene. Vi forventer at annonsørene sender oss møtereferat, bilder og gir oss tips.
Edd Meby