Grundige analyser av politisk spill

Hugo Bjørnstad, den suverene lederen for Vågan Arbeiderparti de siste 20 årene, må kjempe for sin politiske framtid. Våganavisa bringer nyheten om uro internt i partiet og sterk misnøye med lederen. Ingen av Bjørnstads kritikere ønsker eller tør å stå åpent fram i Våganavisa, men redaktør Edd Meby har likevel god nok dokumentasjon til å gi en grundig redegjørelse for stridighetene i partiet.

En av årsakene til misnøyen med Bjørnstad er måten han har håndtert en kontroversiell skolesak på. Etter at et samlet medlemsmøte i Arbeiderpartiet gikk inn for ny, felles skole, foreslo Bjørnstad likevel å utsette saken da den skulle behandles i kommunestyret.

Håndteringen av skolesaken, det politiske spillet og misnøyen i Arbeiderpartiet er godt belyst og analysert i Edd Mebys kommentarer, se vedlegget.

PS: Sjekk også den fine oppsummeringen av kommunestyremøtet i venstre marg på første side!