Våg å rydde plass på framsida

Iblant, når saka er viktig nok eller biletet er godt nok, kan det gjere seg å rydde framsida. Det har Hordaland gjort for dette biletet som er tatt rett etter gjennomslaget i Vangstunnelen. Sida vekkjer merksemd, samtidig som biletet er reint og ryddig. Legg merke til symmetrien som teksten og biletet skaper.

Les også saka som vedlegg.