Trådlause ekstremdøgn

Bygdanytt utfordra tre ungdommar til å kopla seg av nettet i to heile døgn! Korleis det gjekk, og kva desse ungdommane tenkjer om å få med seg det som skjer i nærmiljøet, kan du lesa her:
Link til Bygdanytt-artikkel på nett