Frå farne tider…

Eit lite gløtt attende i tid, for oss som framleis saknar fullformatet:
Kjønnslivet har endra seg i vossebygda dei siste åra. I alle høve i smalfloren.
Skrapesjuka har sett ein stoggar for den lause omgangen buskapane imellom.
Og vêrane har fått konkurrentar: Inseminørane (sjå vedlegg).