FORBRUKERRÅDET: I kommunetesten kan du sammenligne kommuner på ulike områder. (Skjermdump fra www.forbrukerradet.no/kommunetesten)
FORBRUKERRÅDET: I kommunetesten kan du sammenligne kommuner på ulike områder. (Skjermdump fra www.forbrukerradet.no/kommunetesten)

Verktøy for å sammenligne kommuner

Ønsker du å sammenligne kommunen med andre kommuner?

Forbrukerrådet publiserte nylig sin kommunetest der de rangerer tjenester de har testet hos kommunene. www.forbrukerradet.no/kommunetesten/

På den nye nettsiden www.kommunedata.no kan du sammenligne kommunen med andre kommuner på ulike områder innen effektivitet, tjenester og inntekter. Senter for økonomisk forskning (SØF) har laget analysene på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal rapport har sitt kommunebarometer der de sammenligner ulike tall for hvor godt og effektivt kommunene driver.

Telemarksforsknings iKostra gir en kjapp sammenligning av ulike områder i kommunene. www.ikostra.no/Sammenligning

Du kan også finne en rekke tall hos Statistisk sentralbyrå. Tabeller på kommunenivå er markert med en (K). www.ssb.no/statistikkbanken/

FORBRUKERRÅDET: I kommunetesten kan du sammenligne kommuner på ulike områder. (Skjermdump fra www.forbrukerradet.no/kommunetesten)

FORBRUKERRÅDET: I kommunetesten kan du sammenligne kommuner på ulike områder. (Skjermdump fra www.forbrukerradet.no/kommunetesten)