Dølen-E6

Kronglete vegplanar

Planlegginga av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen har vore ei lang og kronglete historie. Dølen ser tilbake på prosessen og oppsummerer historia i denne grundige og oversiktlege saka.