Alvdalmiv-logo

Ukas avis: Alvdal midt i væla

Mens konkurrentene kutter i antall stillinger, skal Alvdal midt i væla ansette.

ALVDAL MIDT I VÆLA: Redaktør Erland Vingelsgård (foran), journalist Tore Rasmussen Steien og journalist/
daglig leder Ivar Thoresen (bak til venstre). Jan Kristoffersen hadde ikke begynt da dette ble tatt. Foto: Selfie

Mens konkurrentene kutter i antall stillinger, skal Alvdal midt i væla ansette.

Alvdal midt i væla er en ren nettavis. Hver dag fyller de alvdalmiv.no med nye, superlokale saker fra den vesle kommunen. Avisa startet opp som gratisavis i 2011. Nå har de rundt 1200 betalende abonnenter, og ser for seg at de har potensiale til å bli dobbelt så store.

– Da vi så smått begynte å innføre betaling, var ikke folk villige til å betale for innholdet. Men det siste året har vi merket at folk har vent seg til å betale for digitalt innhold, og vi har hatt lite negative reaksjoner, sier redaktør Ivar Thoresen.

Avisa ekspanderer, og utvidet i fjor med Tynsetingen, en egen nettavis for Tynset. Begge nettavisene er bygget på samme plattform, og de som abonnerer får tilgang på alt. Noe av innholdet er også det samme.

De har i dag fire ansatte, to av disse i deltidsstillinger. I tillegg har de tre-fire frilansere. Nå ser de seg om etter en ny ansatt.

– Vi trenger en som kan jobbe med salg av abonnement og annonser. Hittil har vi ikke drevet med aktivt salg, vi rekker det aldri. Vi er avhengige av å ta mer av markedet, sier redaktøren.

Hittil har Alvdal midt i væla og Tynsetingen blitt kjent ved hjelp av ryktet, Facebook, noen annonser i de andre lokalavisene og profilerte el-biler.

Startet av reklamebyrå
Det er reklamebyrået DMT Alvdal som eier Alvdal midt i væla. Ideen om ei lokal nettavis hadde sitt utspring i ei annonse- og informasjonsavis som DMT Alvdal ga ut fire ganger i året. De så at det var mulig å gi Alvdal en tettere redaksjonell dekning enn det de større lokalavisene Østlendingen og Arbeidets Rett klarte.

– Timingen vår var ganske god, på grunn av nedskjæringer i de andre lokalavisene, samtidig som det har vært en dreining fra papir til nett. Nå tror jeg Alvdal midt i væla er den største avisa i Alvdal, sier Ivar Thoresen.

Alvdal midt i væla ble skilt ut som et eget AS i 2015 og har sine egne ansatte. Ivar Thoresen leies også inn av reklamebyrået til konkrete oppdrag. Han synes ikke det er utfordrende å ha ansvar i både et reklamebyrå og ei avis.

–  Vi prøver ikke å være noe annet enn det vi er, ei superlokal avis som skal speile bygda og dekke det som skjer bredt. Men det er ikke til å unngå å møte seg sjøl i døra i et så lite samfunn, så det er noe vi diskuterer jevnlig. Vi reindyrker journalistikken, de som jobber som journalister har ikke noe med DMT Alvdal å gjøre, sier han.

Samtidig har det sine fordeler å være så nært knyttet til et reklamebyrå. Det er DMT Alvdal som har bygget plattformen for nettavisa – basert på Joomla – og det er de som gjør alt av grafisk design og teknisk support. Hvis redaksjonen får en idé, er veien kort til et ferdig teknisk produkt.

Fritt Ord-støtte til å bygge engasjement
Blant de spesialtilpassede løsningene på alvdalmiv.no, er lesernes mulighet til selv å publisere debattinnlegg, gratulasjoner og arrangementer i kalenderen:

– Det er to grunner til at vi ønsker at leserne skal publisere selv. For det første kan vi spare tid på det. For det andre ønsker vi å flytte leserengasjement fra Facebook til oss, sier redaktør Ivar Thoresen.

Han vil ikke kalle det en kjempesuksess foreløpig, men han tar seg tid til å forklare og hjelpe leserne med å publisere, og håper at det skal gå av seg selv etter hvert.

– Vi ser at det er viktig at løsningene er så enkle at alle kan få det til. Det samme gjelder registrering av abonnement. Det kan aldri bli enkelt nok, sier han.

Seksjonen «Folk» er en felles seksjon for Alvdal og Tynset. Der publiseres dødsfall, debatt, kronikker, skråblikk, gamle bilder, eiendomssalg og kalender – alt som kan ha appell til folk i begge kommunene, og som er enklere å få stort nok når begge kommunene er med.

Redaktøren prøver hele tida å finne måter å bygge leserengasjement. Leserne har blant annet vært med på å stemme fram årets alvdøl og årets tynseting, og i julekalenderen kunne leserne hver dag kunne gjette hvor et nytt bilde var tatt:

Nå har Alvdal midt i væla fått støtte fra Fritt Ord til et prosjekt rettet mot ungdommer og flyktninger. Avisa skal besøke ungdomsskolene og flyktningetjenestens introduksjonsprogram, og forsøke å få flere til å lese lokalavisa og skrive debattinnlegg.

Sakene leserne elsker
Alvdal midt i væla satser på superlokale saker om det som skjer i de lokale grendene. De ser at det er disse sakene som blir mest lest.

– Dette var grunnideen for konseptet vårt. I dagens medieverden er nærmiljøet nærmest borte, vi vet mer om det som skjer i Syria og USA enn det som skjer i grendene i bygda vår, sier Ivar Thoresen, som føler at han har fått bekreftet at folk fortsatt vil ha de lokale nyhetene.

– Saker om vanlige folk, unger, arrangementer og lokalt næringsliv slår veldig godt an. Sport og idrett slår an når resultatene er gode. Gode bilder slår også an. Vi har prøvd å være nøye på å gi bildet en fortjent plass. Bildene må være store og gode nok til å bære gode saker. Vi er ikke flinke nok, men vi prøver, sier han.

Blant de mest leste sakene er bildeseriene fra en storflom for noen år siden, blant annet denne:

Journalistene er også til stede på alle formannskaps og kommunestyremøter.

– Ikke nødvendigvis fordi det er superinteressante saker hele tida, men vi føler at det er en del av samfunnsoppdraget vårt. Dette er ikke nødvendigvis de store klikkvinnerne, men vesentligheten er stor, og det gir oss andre saker mellom møtene. Det betyr også omtale av saker som de andre avisene i stadig mindre grad har ressurser til å dekke. Det spiser ressurser å være på alle møtene, men jeg er overbevist om at det har en verdi, og at det er en del av omdømmebyggingen vår. Det er en av bjelkene i det vi driver med, sier redaktøren.

Alvdal midt i væla er nettavis for kommunen Alvdal, som har 2400 innbyggere. I mai utvidet de med Tynsetingen, som skal være lokalavis for Tynsets 5600 innbyggere. Avisa har omtrent 1200 betalende abonnenter. 

Avisa har fire ansatte, og ser seg nå om etter en femte.

www.alvdalmiv.no