Askøyværingen_utvalgene

Stor forskjell i utvalgenes arbeidsmengde

Askøyværingen har kartlagt saksmengden i de ulike utvalgene i kommunen. Opptellingen viser at ett utvalg gikk gjennom nesten fem ganger så mange saker som de andre.

Askøyværingen har kartlagt saksmengden i de ulike utvalgene i kommunen. Opptellingen viser at ett utvalg gikk gjennom nesten fem ganger så mange saker som de andre.

Utvalg for teknikk og miljø behandlet 280 saker i 2016, mens de andre utvalgene hadde ca 60 saker hver. Dette utvalget hadde også befaringer før flere av møtene. Formannskapet hadde 98 saker, mens kommunestyret hadde 137 saker til behandling.

Her kan du laste ned pdf av saken.