OPP-sauebonde-forside

Sauebøndene sliter

Oppdal er Norges største sauebygd. Men nå blir sauene færre. Minst 11 sauebønder gir seg i vinter, skriver OPP. 

Oppdal er Norges største sauebygd. Men nå blir sauene færre. Minst 11 sauebønder gir seg i vinter, skriver OPP. 

Det ligger store mengder saue- og lammekjøtt på fryselager, og prisene har stupt. I 2017 var det sauenæringen som opplevde størst inntektssvikt i landbruket, skriver OPP. Journalist Morgan Frelsøy har intervjuet fagansvarlig for landbruk i kommunen. Hun forteller at kjøttprisene har sunket, bøndenes kostnader har økt, og produksjonstilskuddene er lavene enn før.

Morgan Frelsøy har intervjuet mange av bøndene som gir seg. En av dem begynte for snart seks år siden. Den gang var optimismen stor. Enkelte droppet mjølkeproduksjon for å satse på sauehold. Bak sto Innovasjon Norge med gode støtteordninger for de som ville satse. Siden har kiloprisen blitt halvert, og tilskuddsordningen fra Innovasjon Norge har forsvunnet.

Les hele saken her.

OPP omtaler også EAT-rapporten, som anbefaler å spise 14 gram kjøtt om dagen. Dette skremmer ikke sjefen i Oppdalslam. Han forteller at Bondelagets prognoser tilsier at det kan bli underdekning på lammekjøtt i år.