Kvinnheringen_Konfeksjon

Sydd saman med nål og tråd

Kvinnheringen vitja Husnes Konfeksjon på Sunde, vart tekst, bilete og layout sydd saman med nål og tråd. Grepa dei gjorde med den seks sider lange reportasjen som sto på trykk i februar, gjev dei pris i kategorien fotoreportasje i European Newspaper Award.

Kvinnheringen får også pris for førstesida på notisavisa, dei får pris i kategorien lokalavissider for reportasjen om årets russebilar, og dei får fotoserie-pris for portrettet av «Bollo» Egil Opsanger.

Vi gratulerer!