Bygdebladet_turgruppe

Reportasjeserie dokumenterer de frivilliges betydning

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy har gjennom hele 2016 besøkt lag og organisasjoner som gjør en samfunnsnyttig innsats. Det har gitt mange fine reportasjer, og viktig innsikt i den store dugnadsinnsatsen som frivillige legger ned for at medmennesker skal ha det godt.

Reportasjene spenner over alt fra språktrening til matutkjøring. Et fellestrekk er glede og smil blant både de som gir og de som tar imot tjenestene.

Bygdebladet har publisert reportasjene regelmessig, med gjenkjennbar layout og grafikkelementer som går igjen. Dette har gjort det både enklere og mer forpliktende å gjennomføre satsingen gjennom hele året. Hver organisasjon har gitt et anslag over hvor mange timer de frivillige bruker i året, og redaksjonen har regnet timene om til samfunnsverdi i kroner og øre ved å bruke kommunens minstelønnssats for ufaglært arbeidskraft.

Her kan du laste ned pdf av reportasjen om språktrening.