Leon-saken-EUB

Reportasje om avslag fra helsevesenet

Eidsvoll Ullensaker Blad forteller historien om en alvorlig syk gutt som ikke får pengestøtte til behandling – samtidig som barn andre steder i landet får hjelp.

En liten gutt med en alvorlig sykdom har fått tilbud om å teste en ny medisin i Sverige. Foreldrene har stor tro på at sønnen kan få hjelp av medisinen, som han kan få gratis av produsenten av legemiddelet. Men familien må selv dekke boutgiftene ved det svenske sykehuset. De har søkt om støtte fra norske helsemyndigheter, men fått avslag på søknaden. Samtidig får to barn andre steder i Norge utgiftene dekket.

Eidsvoll Ullensaker Blad dekker saken med en større nyhetsreportasje, fakta og kommentar.

Økonomi blir stadig viktigere for prioriteringer i helsevesenet. Saken viser et eksempel på hvor urettferdig det kan oppleves om prioriteringene gjøres ulikt på ulike steder.

Her finner du pdf av hele saken.