Hemnes-naeringsliv-henvisning

Næringsliv: Minus + pluss = minus

Avisa Hemnes ser nærmere på økonomien i det lokale næringslivet. Ved første øyekast ser det svakt ut, men redaktøren nyanserer bildet

Avisa Hemnes ser nærmere på økonomien i det lokale næringslivet. Ved første øyekast ser det svakt ut, men redaktøren nyanserer bildet.

 

Redaktør Knut Martinsen har slått sammen alle regnskapstall fra aksjeselskap registrert i Hemnes. Regnskapstallene for aksjeselskap er offentlige, men det er selskapene selv som rapporterer inn. I tillegg til regnskapstall har han sett på en rekke statistikker for å se den lokale utviklingen.

Bedriftene har et samlet underskudd på 24 millioner. Men når han tar ut de ti svakeste selskapene fra oversikten, har de øvrige 148 bedriftene et samlet overskudd på 25 millioner.

Selskapene i Hemnes eier samlet verdier for 731 millioner. Dette er finansiert med en egenkapital på 199 millioner, eller 27 prosent. Dette er pene tall, og er et klart signal på at næringslivet i kommunen er solid.

– Tallene har ikke med offentlig virksomhet, eller selskaper som har aktivitet i Hemnes, men har en annen kontorkommune. Dette betyr at den aller største verdiskapningen i Hemnes ikke er med, vannkraft, og heller ikke kommunens største arbeidsgiver, Hemnes kommune. Verken Nortura eller bedriftene som er lokalisert sammen med Nordvik på Bjerka er med ettersom de bare er avdelinger i større selskap. Samme skjebne lider Prix på Bjerka og Hemnesberget som er en del av Coop Helgeland, skriver Knut Martinsen.

Han påpeker også at oversikten bare inkluderer selskaper som har plikt til å sende inn regnskap til Brønnøysundregistrene.

Les hele saken og lederen.