Svalbardposten-guidebransjen-forside

Journalistprisen for saker om arbeidsforhold i reiselivet

Journalist Line Nagell Ylvisåker i Svalbardposten fikk LLAs journalistpris for sakene om dårlige arbeidskontrakter og arbeidsforhold for guidene i Longyearbyen.

Journalist Line Nagell Ylvisåker i Svalbardposten fikk LLAs journalistpris for sakene om dårlige arbeidskontrakter og arbeidsforhold for guidene i Longyearbyen.

Politikerne ønsker at reiselivet i Longyearbyen skal vokse. Dette skal bidra til nye norske arbeidsplasser nå som byen mister arbeidsplasser når kullgruvedriften i Svea legges ned.

Svalbardposten hadde fått flere tips om dårlige arbeidsvilkår og kontrakter i flere bransjer i reiselivet. De satte derfor en av journalistene i redaksjonen på jobben i november 2017. Line Nagell Ylvisåker fikk kontakt med flere i guidebransjen og begynte en stor jobb med å snakke med flere av dem om deres arbeidsvilkår og turistenes sikkerhet. Hun jobbet med dette ved siden av vanlig avisproduksjon.

To av guidene ønsket å stå fram og de pekte både på lange arbeidsdager, dårlige arbeidsvilkår og at dette kunne gå utover sikkerheten på turene. Ylvisåker gjorde et møysommelig kildearbeid og og opparbeidet seg en oversikt over hele bildet, både bedriftene, kontraktene, og arbeidsforholdene. Hun søkte om innsyn i tilsynsrapporter hos Arbeidstilsynet og hos Sysselmannen. Alt skriftlig materiale og forhåndsintervjuer som ble gjort med kilder ble
organisert og gjennomgått. Det ble avholdt flere møter med muntlige kilder for å oppnå tillit og få dem til å fortelle om sine arbeidsvilkår.

Avisa utarbeidet en publiseringsplan. Tema for sakene var arbeidskontrakter, arbeidsforhold, andel utenlandske arbeidere, lønnsforhold, overtidsbetaling/arbeid på helligdager. Avisa kontaktet Arbeidstilsynet og Fagforeninger, lokale politikere og så på regelverk som er spesielt for Svalbard. Avisa gjorde nøye etiske vurderinger før de publiserte de første sakene i mars 2018 over åtte sider i avisen.

Som følge av avdekkingen av sosial dumping i guidebransjen har det blitt debatt både i sosiale medier, i avisens spalter og politikerne har også engasjert seg. Guidene har hatt kontakt med Negotia og LO, og holder i disse dager på med å organisere seg. Arbeidstilsynet har vært på tilsyn i bedriftene som ble kritisert. Saken følges fremdeles, det nye nå er at flere mener det bør settes sertifiseringskrav både til bedrifter og guider.