PREKÆR SITUASJON: Et internt notat viste at kommunen hadde problemer med sykehjemssituasjonen. (Skjermdump fra eub.no)
PREKÆR SITUASJON: Et internt notat viste at kommunen hadde problemer med sykehjemssituasjonen. (Skjermdump fra eub.no)

Hvordan er sykehjemssituasjonen i kommunen?

Sykehjemsplasser er en del av budsjettdiskusjoner i Ullensaker. Eidsvoll Ullensaker Blad har sett nærmere på sykehjemssituasjonen.

Et internt notat i Ullensaker kommune viser at de har stor mangel på plasser. Resultatet er at mange pasienter blir liggende på sykehus og vente på sykehjemsplass. Disse sykehusplassene koster kommunen 4505 kroner i døgnet per pasient. Kommunen jobber nå for å gjøre enkeltrom om til dobbeltrom.

Kristian Westgård i EUB – Eidsvoll Ullensaker Blad skrev først denne saken:

Ullensaker kommune: «Situasjonen er per dags dato prekær». Flere må inn på dobbeltrom.

Deretter har han sett på hva som ligger inne i økonomiplanen som skal behandles i budsjettet, fordi Ullensaker kommune nå blir tvunget til å bruke mer penger på eldreomsorg enn de kanskje hadde sett for seg. Slik fant han ut at dekningsgraden vil synke kraftig i årene som kommer.

– Vi har ingen ledig kapasitet og er sårbare, sier kommunaldirektøren:

Behovet for sykehjemsplasser vil øke kraftig i årene framover.

Det er en gåte hvordan situasjonen plutselig kan ha blitt prekær, og eldrerådet ber om en forklaring.

PREKÆR SITUASJON: Et internt notat viste at kommunen hadde problemer med sykehjemssituasjonen. (Skjermdump fra eub.no)

PREKÆR SITUASJON: Et internt notat viste at kommunen hadde problemer med sykehjemssituasjonen. (Skjermdump fra eub.no)