NY KOMMUNE: Vestnytt har mye å skrive om når tre kommuner skal bli til en. Her har de intervjuet politikere fra de tre kommunene om hva de forventer av den nye kommunen.
NY KOMMUNE: Vestnytt har mye å skrive om når tre kommuner skal bli til en. Her har de intervjuet politikere fra de tre kommunene om hva de forventer av den nye kommunen.

Håp og frykt for ny kommune

Hvilke visjoner har politikerne for den nye storkommunen, og hvordan vil det gå med bygdelistene? Vestnytt har mye å skrive om når tre kommuner skal bli til en.

NY KOMMUNE: Vestnytt har mye å skrive om når tre kommuner skal bli til en. Her har de intervjuet politikere fra de tre kommunene om hva de forventer av den nye kommunen.

Fjell, Sund og Øygarden vedtok i fjor å slå seg sammen. Den nye storkommunen sammenfaller med Vestnytts dekningsområde, og Vestnytt dekker kommunesammenslåingen grundig.

Forrige uke intervjuet Vestnytt politikere i de tre kommunene om deres visjon, frykt og håp for den nye kommunen. I dag skriver de om hvilken fremtid lokale lister har i en større kommune. Regionen har to slike lister i dag, og den ene er størst i sitt kommunestyre. Kommunestyrerepresentantene har ulike syn på verdien av bygdelistene i fremtiden. Vestnytt har også intervjuet flere forskere som forteller at mens kommunesammenslåing i Danmark førte til at lokale lister så godt som forsvant, ser trenden ut til å være en annen i Norge.

Her kan du laste ned sakene i Vestnytt.