Sandnesposten-budsjett-1

Grundig om budsjettforslaget

Sandnesposten har en grundig dekning av rådmannens budsjettforslag. De forklarer rådmannens plan, får reaksjoner fra noen av de som blir berørt, og kommentarer fra politikerne.

Sandnesposten har en grundig dekning av rådmannens budsjettforslag. De forklarer rådmannens plan, får reaksjoner fra noen av de som blir berørt, og kommentarer fra politikerne.

Leserne får innsikt i hvor inntektene skal komme fra, hva som er de viktigste utgiftene, hva rådmannen ønsker å investere i og hvordan gebyrene på ulike tjenester er foreslått endret.

Noe har falt ut av økonomiplanen, som utvidelsen av Manheim skole. Sandnesposten har fått rektors reaksjoner. De har også fått kommentarer til budsjettet fra både posisjons- og opposisjonspolitikere.

Sandnes trenger økte inntekter, og rådmannen foreslo i fjor å innføre eiendomsskatt. Forslaget ble nedstemt. Men i løpet av neste økonomiplanperiode skal Sandnes og Forsand blir én kommune, fra 1. januar 2020. Forsand har allerede eiendomsskatt, og rådmannen ønsker seg eiendomsskatt i Nye Sandnes. Journalist Andreas Dirdal Kydland spør derfor politikerne om hvordan de stiller seg til en omkamp om eiendomsskatt. Budsjettet og eiendomsskatten er også tema for lederen.

Her kan du lese Sandnespostens saker.