SVAKT BUDSJETT FOR UNGE: En ung politiker har sett nærmere på hvordan kommunens kulturkroner blir fordelt, og mener lite går til arrangementer for unge.
SVAKT BUDSJETT FOR UNGE: En ung politiker har sett nærmere på hvordan kommunens kulturkroner blir fordelt, og mener lite går til arrangementer for unge.

Hvordan går det med unge i budsjettet?

SVAKT BUDSJETT FOR UNGE: En ung politiker har sett nærmere på hvordan kommunens kulturkroner blir fordelt, og mener lite går til arrangementer for unge.

SVAKT BUDSJETT FOR UNGE: En ung politiker har sett nærmere på hvordan kommunens kulturkroner blir fordelt, og mener lite går til arrangementer for unge.

Knusktørt budsjett for ungdomsarrangement, skriver Arendals Tidende.

En ung politiker har sett nærmere på hvordan de kommunale kulturmidlene blir fordelt, og funnet ut at kommunen gir lite tilskudd til arrangementer rettet mot unge. Samtidig får arrangementer med et voksent publikum desto mer. Den unge politikeren stiller spørsmål ved om det er kommunens oppgave å sponse billetter til den aldersgruppen som har best råd.

Hva mener lokale ungdomspolitikere/ungdomsrådet/ungdommens kommunestyre om kommunens budsjett?

Blir det budsjettøkning eller kutt for kulturskolen, fritidsklubben, UKM, helsesøster, idrettsanlegg og støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, kor og korps?