Amliavisa-hva-er-en-avis-forside

Forklarer hvorfor avisen også har kritiske vinklinger

Hvordan kan vi få avisen til å bli mer positiv? Spørsmålet kom fra en næringsrådgiver under en orientering for kommunestyret i Åmli, og handlet om Åmliavisa.

Hvordan kan vi få avisen til å bli mer positiv? Spørsmålet kom fra en næringsrådgiver under en orientering for kommunestyret i Åmli, og handlet om Åmliavisa.

Redaktøren svarte på kritikken fra næringsrådgiveren som mente lokalavisa var for kritisk.

– Jeg synes dere har alt for mye negative saker, dere vektlegger ikke det positive, sa næringsrådgiveren. Redaktør Camilla Glad var til stede under kommunestyremøte, men hadde ikke mulighet til å svare. I stedet har hun skrevet en kommentar i avisen. Der redegjør hun godt for hva en avis er og hvorfor de skal omtale både positive og negative saker. Hun viser at ÅmliAvisa har hatt rikelig med positive vinklinger på førstesidene, og at de også har tatt tak i viktige, kritikkverdige forhold.

… min jobb er ikke å skrive positivt for Åmli kommune. Når det er kritikkverdige forhold som utspiller seg i Åmli, er det vi som skal se «makta» i kortene, vi har et særlig ansvar for å få ting frem i lyset som en uavhengig avis. Likeledes skal vi informere og omtale alt av stort og smått, og bringe videre positive gladsaker. Det mener jeg også vi gjør. Så får det være en diskusjon på hvordan man oppfatter det «brede bildet».

Også en leser forsvarer Åmliavisa på leserbrevplass. «Dette var ei personlig utblåsing i det offentlige rom av verste slaget», skriver han, og tar til orde for en fri og uavhengig lokalavis som er seg sitt samfunnsansvar bevisst.

En annen leser skriver: «Jeg mener Åmliavisa er topp når det gjelder å fremme saker i Åmli, om det skal bli mindre negativt må ledelsen i kommunen skjerpe seg. Det er jo stort sett derfra negativiteten kommer fra.»

– Jeg tror leserne generelt synes det er godt å ha en uavhengig avis, som ikke «eies» av noen, og som er uredd i møte med kommune/stat og hva det måtte være. Vi har hørt begge deler, både at vi er for positive og for negative. Sistnevnte høres definitivt oftest, men da fra kommune som har fått kritikk – ikke fra leserne. Slik er det å drive lokalavis, kommenterer Camilla Glad.

Her kan du laste ned saken og kommentaren fra Åmliavisa.