Vaksdalposten-vallistene-2

Finn saker i vallistene

Ein gjennomgang av vallistene kan gje fleire interessante vinklingar. Sjå Vaksdalposten sine saker om kvinneandel, unge listetoppar og innvandrarar på vallistene.

Ein gjennomgang av vallistene kan gje fleire interessante vinklingar. Sjå Vaksdalposten sine saker om kvinneandel, unge listetoppar og innvandrarar på vallistene.

Kristine Næss Thorsen i Vaksdalposten har sett nærare på vallistene i Vaksdal. Ho har sett på både kjønn, alder og folk med innvandrarbakgrunn. I listene fann ho fleire interessante vinklingar. Mellom anna er 45 prosent av alle listekandidatane i Vaksdal kommune kvinner – men kvinnene toppar berre to av vallistene. Ho har også funne unge listetoppar, og ho har intervjua Jamal frå Syria som er kumulert på vallista til MDG og dermed kan bli den første innvandraren i kommunestyret.