Yderst_Turninvasjon

Finn dugnadsgjengen bak arrangementet

Bak alle turnoppvisninger, festivaler og loppemarkeder står det en gjeng småbarnsforeldre, ungdommer eller eldre som har brukt fritida si på forberedelser i flere uker eller måneder. Det er godt reportasjestoff for Yderst.

Føler du at du har laget den samme stemningsreportasjen fra det samme julemarkedet fire ganger før? Prøv å tenke annerledes i år. Oppsøk markedet dagen før åpning, og finn alle ildsjelene som står på for å forberede markedet. Yderst fant gjengen som bruker fritida året rundt på å stelle lopper.

Går du på turnoppvisning, kan gjerne bildet være av de unge turnerne, mens teksten kan handle om apparatet rundt. Slik innleder Kristina R. Johnsen i Yderst reportasjen sin om barneturnstevnet i Bø:

#denfølelsen når du skal holde 1000 mennesker mette ei heil helg, men ikke trenger å mase én eneste gang om hjelp.

» Kan bak ei kake.
» Kan bak kak.
» Kan evt. bak pizza.
» Æ kan bak kak.
» Kan bake kake og lage pizza.
» Kan fix noe mat – pizzasnurrer?
» Æ har arbeidshelg, men æ kan
bake nokka, uansett ka det
skulle vær.
» Eg kan bak kake og vær i kaféen.
» Ho mamma kan bak fire brød.

Også ungdommer jobber frivillig. Ungdommene bak festivalen Rock Mot Frafløtting er mellom 13 og 18 år gamle. De legger ned tusenvis av dugnadstimer gjennom et år med forberedelser. I Yderst får de velfortjent oppmerksomhet.