raumnes-minfettersselvmord

Fetterens selvmord førte til artikkelserie om helsevesenet

Journalist Thomas Frigård i Raumnes satte søkelys på helsevesenet etter at fetteren tok selvmord. Thomas Frigård fikk hederlig omtale for artikkelserien i LLAs journalistpris 2017.

Journalist Thomas Frigård i Raumnes satte søkelys på helsevesenet etter at fetteren tok selvmord. Thomas Frigård fikk hederlig omtale for artikkelserien i LLAs journalistpris 2017.

Før han tok selvmord skrev Thomas Frigårds fetter at han følte seg som en kasteball i helsevesenet. Dette fikk journalisten til å reagere. Stemte dette? Han begynte å gjøre research, og fant ut at mye tyder på at personer med nakkeskader ikke får adekvat hjelp av helsevesenet. Den mest utbredte behandlingen er smertestillende medikamenter.

Thomas skriver i metoderapporten:
Jeg bestemte meg for å skrive Tronds historie for å belyse problematikken rundt personer med nakkeskader og selvmord. Etter en dialog med søstrene til Trond og hans andre pårørende satte jeg i gang. 
Jeg bestemte meg for å bruke Tronds historie som et case for å vise fram problematikken og dens ekstreme mulige utfall. 

Han laget seg en skisse over hva som måtte med for at dette skulle bli et godt journalistisk håndverk:

1. Case: Historien om Trond og hans skjebne. 
2. Menn og selvmord: Finn den best egnede eksperten og bruk denne kilden. 
3. Nakkeskader: Finn den beste nakkeeksperten og bruk denne kilden, finnes det organisasjoner for denne pasientgruppen, finn de og bruk de som kilde. 
4. Hva sier politikerne?: Jeg ville ha helseministeren, jeg fikk hans høyre arm som kilde. 
5. Finnes det lignende historier?: Grav de fram og vis de fram. Her kom jeg inn på sporet av sittende MR, et diagnoseverktøy vi ikke har i Norge, men som har vist seg å hjelpe mange med nakkeskader. Mange reiser til London og betaler av egen lomme. Hvorfor har vi ikke sittende MR i Norge? Dette ble en rød tråd. 

Journalisten brukte mye fritid på å jobbe med saken. Han håpet at saken skulle vekke nasjonal interesse, og TV2 tok tak i saken og laget sin egen versjon.

Etter at saken hadde stått på trykk i Raumnes ble Thomas Frigård kontaktet av en rekke personer med lignende problemer. En av dem var Ronny Bratsberg, som Thomas endte med å skrive flere saker om. Sakene førte til at Ronny fikk støtte støtte til ny utredning og behandling i London.

I dette vedlegget kan du lese Thomas» metoderapport og sakene som blant annet tar tak i prioriteringer i helsevesenet, pasientskadeerstatning og selvmord.

Juryen skriver:

Artikkelserien «Min fetters selvmord» setter søkelyset på dem som opplever kroniske smerter og som opplever at de sviktes av helsevesenet. Journalisten gjør et modig og uvanlig sjangergrep når han velger å ta utgangspunkt i et selvmord i nær familie. Dette blir starten på en serie som setter dagsorden og får gjennomslag, både lokalt og nasjonalt. Journalist Thomas Frigård bidrar på en usedvanlig god måte til økt åpenhet om selvmord, og retter kritisk søkelys mot manglende oppfølging fra helsevesenet. Juryen mener dette er journalistikk i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, og berømmer Frigård for særdeles godt arbeid.