Sortlandsavisa_Stortingsrepresentant

Kan dere få lokale politikere på tinget?

Lokale stortingspolitikere kan bety mye for om lokale stemmer blir hørt. Har du sjekket om dere ligger an til å få lokale politikere valgt inn til høsten?

Nominasjonsprosessene er viktige, og kan gi godt stoff – som da Aust-Agder FrP måtte ha nytt nominasjonsmøte.

Har du begynt å lete etter lokale navn på nominasjonslistene til årets valg?

Fristen for å melde inn listene er 31. mars, men i mange partier er nominasjonsprosessen ferdig. Nominasjonen er avgjørende for hvilke representanter som velges inn i de ulike fylkene.

Arendals Tidende har skrevet mye om nominasjonsprosessen, ikke minst fordi det ble full konflikt om topplassen i Frp etter uenighet om fylkessammenslåing. De intervjuet også en valgforsker, som mener at saken om fylkessammenslåing kan føre til at Frp mister stortingsmandatet.

De har brukt lokalt relevante saker til å omtale noen av de andre listetoppene: SVs listetopp om sjøsøppel og Venstres listetopp om togtilbudet.

De har også intervjuet lokale valgkampledere, blant annet 21-åringen fra Arendal som skal lede Venstres valgkamp.

Også Sortlandsavisa har hatt intervju med sortlendingen som topper Senterpartiets fylkesliste og dermed er på sikker plass til Stortinget.

Lokale representanter kan bety mye for om lokale stemmer blir hørt. Før stortingsvalget i 2013 undersøkte Akers Avis Groruddalen hvor mange representanter Groruddalen hadde i byrådet, bystyret og på Stortinget. De fant ut at Groruddalen var dårlig representert i forhold til innbyggertallet. De intervjuet professor i statsvitenskap Harald Baldersheim om temaet. 

– Det er svært viktig å ha representanter i de fora hvor avgjørelsene blir tatt, sa han og minnet om at i organer som Stortinget er kjøttvekta viktig, sa han.

Baldersheim pekte også på en annen innfallsvinkel, å se på hvilke lokale saker som fikk gjennomslag. Har du ikke lokale kandidater på listene? Undersøk hva de aktuelle kandidatene mener om relevante saker. 

Regjeringens valgportal finner du diverse fakta om årets valg.

I Statistikkbanken til SSB finner du statistikk over tidligere valg. Der kan du for eksempel sammenligne valgdeltakelsen i din kommune med andre kommuner, undersøke hvordan partioppslutningen har endret seg opp gjennom årene og se hvor mange stemmer de forskjellige partiene manglet for å ta siste distriktsmandat.

Sortlandsavisa skriver om den lokale SP-politikeren som har sikret seg topplassering på fylkeslista og dermed er sikret stortingsplass for partiet som seiler i medvind for tida.