AV-eiendomsskatt

Dette går eiendomsskatten til

Eiendomsskatten ble innført på Askøy i fjor, til misnøye og protester fra mange av innbyggerne. Nå viser Askøyværingen fram hva eiendomsskatten gikk til. Eiendomsskatten ble innført på Askøy i fjor, til misnøye og protester fra mange av innbyggerne. Nå viser Askøyværingen fram hva eiendomsskatten gikk til. 

Før kommunen innførte eiendomsskatt var den i en alvorlig økonomisk situasjon. Nå har de kontroll, sier rådmannen.
Askøyværingen har fått oversikt over bruken av inntektene fra eiendomsskatten fra rådmann og kommunalsjef stab i Askøy kommune. Oversikten viser at pengene blant annet har blitt brukt til skolevedlikehold og økt lærertetthet.
– Vi ringte og avtalte tid for intervju og ba spesifikt om dette på forhånd. Rådmann og kommunalsjef stab sendte hele oversikten da intervjuet var over. Da var det fort gjort å lage en oversikt i Datawrapper til nettversjonen av saken. Fungerte fint da hele poenget med saken var nettopp å vise hva eiendomsskatten på Askøy går til, forklarer Tom-Stian Karlsen i Askøyværingen.
Askøyværingen har også publisert listen over eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt. Denne listen fikk de tilsendt på e-post fra eiendomsskattekontoret i Askøy kommune. Eiendomsskatteloven gir kommunestyret tilgang til å gi fritak for bygg som drives til gagn for kommune, fylke eller stat.