Hemnes_Ordførerens-dagbok

Deler ordførerens dagbok

I Avisa Hemnes får ordføreren spalteplass til å dele sine refleksjoner om å være ordfører.

I Avisa Hemnes» spalte «Ordførerens dagbok» får ordføreren selv sette ord på det som opptar henne i det daglige virket som kommunens øverste leder. Å være ordfører er et verv som helt sikkert fører med seg mye hodebry, men også mange hyggelige representasjonsoppgaver. Derfor kan det være fint å dele ordførerens refleksjoner i en dagbok-spalte. Her kan du lese spalten som pdf.

Se også Arendals Tidendes faste intervju med sentrale politikere
… og Lokalavisa Verran Namdalseids presentasjon av ordførernes kalender.