Hemnes-framtidsbarometer

Hvordan er kommunens framtidsutsikter?

I disse budsjettider kan det være interessant å sammenligne kommunens økonomi med andre kommuner. Avisa Hemnes dekker en kommune som kommer dårlig ut i Framtidsbarometeret til Kommunal Rapport.

I disse budsjettider kan det være interessant å sammenligne kommunens økonomi med andre kommuner. Avisa Hemnes dekker en kommune som kommer dårlig ut i Framtidsbarometeret til Kommunal Rapport.
Dansen rundt gullkalven har fått en brå stopp i Hemnes. Nå slakter trolig politikerne sparegrisen for å berge økonomien – på kort sikt. Det skriver Knut Martinsen i Avisa Hemnes.

Hemnes har gjennom mange år skåret dårlig i undersøkelser av kvaliteten på tjenestene eller pengebruken i kommunen. Kommunen har høye inntekter, men også et svært høyt kostnadsnivå.

Nå har Knut Martinsen sett på Kommunal Rapports Framtidsbarometeret, som antyder hvor høy risiko kommunen har innen fire ulike områder: Folketall (har betydning for rammetilskuddet), sysselsetting (har betydning for skatteinntekter), økonomiske nøkkeltall og total. Barometeret viser mørkerøde framtidsutsikter i tre av fire kategorier for Hemnes.

Andre steder du kan sammenligne kommunene:

  • I SSBs Kostra kan du sammenligne det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene.
  • Forbrukerrådets kommunetest der de rangerer tjenester de har testet hos kommunene: www.forbrukerradet.no/kommunetesten/
  • Nettsiden www.kommunedata.no som Senter for økonomisk forskning (SØF) har laget analyser på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Kommunal rapport sitt kommunebarometer der de sammenligner ulike tall for hvor godt og effektivt kommunene driver.
  • Telemarksforsknings iKostra som gir en kjapp sammenligning av ulike områder i kommunene: www.ikostra.no/Sammenligning
  • Du finner en rekke tall hos Statistisk sentralbyrå. Tabeller på kommunenivå er markert med en (K). www.ssb.no/statistikkbanken/