Fanaposten-flomsikring-1

12 år etter flommen

Høsten 2005 var det to store flommer langs Nesttunvassdraget. Flomfaren er fortsatt like stor. Fanaposten ser nærmere på hva som har – og ikke har – blitt gjort siden 2005.

Høsten 2005 var det to store flommer langs Nesttunvassdraget. Siden har politikerne lovet og diskutert flomsikring. Det har blitt laget rapporter, mulighetsstudier og planer, men i praksis har det nesten ikke skjedd noenting. Flomfaren er fortsatt like stor.

Fanaposten tar i dag tak i saken. De bruker ni sider på å gjenfortelle historien om hva som skjedde da vassdraget flommet over i 2005, på oppsummering av diskusjonene som har pågått siden og løftene som ikke har blitt noe av, og på hva byrådet, statlige myndigheter og lokale krefter mener må gjøres for å få bukt med flomfaren.

– Før eller siden vil det komme en større flom igjen som rammer Nestunsvassdraget, sier en klimaforsker. Derfor er det på sin plass at Fanaposten holder saken varm og stiller de kritiske spørsmålene om flomsikring.

Her kan du laste ned reportasjen.