Nyheter
Akseptabel portoauke for dei fleste avisene
Publisert: 06-07-2012

Frå 2013 endrar Posten produkt- og prismodellen for avisdistribusjon. Endringane er akseptable for dei fleste avisene, og for vekeavisene er det svært positivt at alle nå kjem inn under samme produkt som alle andre aviser.

[ les mer ]

A-pressen tar over Edda
Publisert: 29-06-2012

A-pressen har no overtatt Edda Media, etter at Konkurransetilsynet har godkjent oppkjøpet på visse vilkår.

[ les mer ]

Eigarskap på høyring
Publisert: 22-06-2012

I dag har Kulturdepartementet lagt fram forslag til endringar i medieeigarskapslova, men departementet vil heller ikkje dei neste åra at nokon skal få eiga meir enn ein tredjedel av avisopplaget på nasjonalt nivå.

[ les mer ]