Nyheter
Eigarskap på høyring
Publisert: 22-06-2012

I dag har Kulturdepartementet lagt fram forslag til endringar i medieeigarskapslova, men departementet vil heller ikkje dei neste åra at nokon skal få eiga meir enn ein tredjedel av avisopplaget på nasjonalt nivå.

[ les mer ]

Må vera null-moms på redaksjonelt innhald
Publisert: 19-06-2012

LLA ser ingen grunn til å fråvike prinsipp: 0-moms på redaksjonelt innhald på alle plattformer. Det meiner LLAs styre i ein uttale 19. juni.

[ les mer ]

Marked x 3
Publisert: 13-06-2012

LLA har no oppdatert ei rekke eigenannonser om å bruka lokalavisene enda meir meir og enda oftare.

[ les mer ]