Nyheter
Regjeringa vil kutta 50 mill i pressestøtta
Publisert: 08-11-2013

Regjeringa vil kutta heile 50 millionar kroner i produksjonstilskotet til avisene – samanlikna med forrige regjering sitt forslag. Dette kjem fram i regjeringa sitt endringsforslag til statsbudsjett 2014.

[ les mer ]

Produksjonstilskotet utbetalt
Publisert: 17-10-2013

Produksjonstilskotet for 2013 er nå fordelt og restbeløpet utbetalt. Lokalavisene får om lag sju prosent auke samanlikna med fjoråret.

[ les mer ]

Foreslår løft for produksjonstilskotet
Publisert: 14-10-2013

Produksjonstilskotet til avisene aukar med 7,7 prosent i den avtroppande regjeringa sitt budsjettframlegg. Støtta skal også gjerast plattformnøytral.

[ les mer ]