Nyheter
A-pressen tar over Edda
Publisert: 29-06-2012

A-pressen har no overtatt Edda Media, etter at Konkurransetilsynet har godkjent oppkjøpet på visse vilkår.

[ les mer ]

Eigarskap på høyring
Publisert: 22-06-2012

I dag har Kulturdepartementet lagt fram forslag til endringar i medieeigarskapslova, men departementet vil heller ikkje dei neste åra at nokon skal få eiga meir enn ein tredjedel av avisopplaget på nasjonalt nivå.

[ les mer ]

Må vera null-moms på redaksjonelt innhald
Publisert: 19-06-2012

LLA ser ingen grunn til å fråvike prinsipp: 0-moms på redaksjonelt innhald på alle plattformer. Det meiner LLAs styre i ein uttale 19. juni.

[ les mer ]