Nyheter
– De små avisene har et stort ansvar for å gi alle en trygg arbeidsplass
Publisert: 15-12-2017

#MeToo-kampanjen nå i høst og vinter har med all tydelighet vist at seksuell trakasering og andre uønskede mellommenneskelige handlinger er mer omfattende enn de fleste av oss har trodd. Undersøkelsen mediebransjen har samarbeidet om å gjennomføre viser at også lokalavisene både har tilfeller av seksuell trakassering og at for mange ikke tar godt nok vare på varslerne.

[ les mer ]

Venstre og Krf stansar kutt i pressestøtta
Publisert: 23-11-2017

KrF og Venstre har i budsjettforliket fått gjennomslag for å tilbakeføre kuttet på 25,7 mill. i produksjonstilskott, og at regjeringa sitt forslag om 7 mill til innovasjonsstøtte er med.

[ les mer ]

Bredt samarbeid om kartlegging av trakassering
Publisert: 10-11-2017

Mediebransjens organisasjoner står samlet bak undersøkelsen om seksuell trakassering. Undersøkelsen ble sendt ut 21. november 2017.

[ les mer ]