Nyheter
LLA og MBL ber Stortinget bidra til at flest mulig får avisen når postloven endres
Publisert: 20-05-2019

LLA og MBL ber Stortinget om å gi Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvordan penger til kompenserende tiltak skal brukes, med sikte på å finne en løsning som er bedre for mediehusene og hvor en større andel av alle avisers abonnenter får avisen levert i tide. Det bør spesielt utredes om det kan være formålstjenlig at Posten og kompensasjonstiltaket kan utfylle hverandre, eventuelt at Posten alene kan utføre oppdraget.

[ les mer ]

Millionar til innovasjon i lokalaviser
Publisert: 10-05-2019

Medietilsynet har fordelt ti millionar kroner til innovasjon i media. Nesten alle midlane går til små, lokale medium eller til å utvikle lokalt innhald. Fleire av LLAs medlemsaviser får støtte.

[ les mer ]

Stadig fleire nye aviser på landslaget!
Publisert: 29-04-2019

Dei siste månadane har åtte nye avistitlar blitt medlem i Landslaget for lokalaviser. Det gjer avisfelleskapet sterkare og bedre.

[ les mer ]