Nyheter
Nye postutfordringar for avisene
Publisert: 03-10-2017

Posten kjem med nye endringar frå nyttår. Lokalavisene bør snarast ta kontakt med trykkeri og distribusjonsselskap for å finne best mulege løysingar for avisleveringa.

[ les mer ]

LLAs kurshøst godt i gang
Publisert: 03-10-2017

Denne høsten arrangerer LLA arkivkurs, fotokurs og digitalkonferanse. Samtidig går vi for alvor i gang med planleggingen av neste års landsmøte, som blir i Bodø 13. og 14. april.

[ les mer ]

Styret legg lista høgt for LLA
Publisert: 03-10-2017

LLA-styret legg lista høgt for kva organisasjonen skal levere resten av året og neste år. Det er klart etter arbeidsmøtet i styret i september. Her var det diskusjonar og idedugnad om alt frå pressepolitikk til utfordringane i annonsemarknaden, mulegheitene i lesarmarknaden, kurs, nye prosjekt og meir.

[ les mer ]